Súčasťou každej politickej kampane bol mix outdoor billboardov, televízie a printových médií. Neodmysliteľnou súčasťou boli online kampane. Strany tak mali zaručený maximalizovaný zásah na voličov z niekoľkých strán. Cieľom väčšiny kampaní je zvýšiť viditeľnosť strán a hnutí, predstaviť ich tváre a ideálne dostať k ľuďom maximum z ich programov, slogany či volebné čísla.

Medzi formátmi, ktoré mnohé strany použili nechýbali ani odporúčacie boxy Strossle. Odporúčacie okná reklamnej platformy sa nachádzajú pod článkami na stránkach viac ako 100 slovenských médií, ktoré sa vyznačujú vysokou dôveryhodnosťou medzi čitateľmi. Výborne tak dopĺňajú zásah sociálnych sietí.

V Strossle inzerovalo 8 politických strán buď priamo, alebo prostredníctvom ich mediálnej alebo inej agentúry.

Strany používali Strossle dvomi spôsobmi:
1. distribučná platforma na komunikáciu svojho volebného programu, čím zaradili svoju reklamu medzi redakčný obsah médií,
2.
alternatíva billboardov na internete na komunikáciu tvárí a čísel volebných strán.

1. Strossle ako distribučný formát 


Prostredníctvom tohto formátu politické strany efektívne zaradili svoje volebné programy medzi redakčný obsah médií:

náhľad_1
náhľad_2
náhľad_3

V kreatíve sa často nachádza meno strany, jej farby či meno kandidáta. Avšak vždy nadväzuje na podporený obsah, ku ktorému sa po kliknutí čitatelia dostanú.

Strany distribuovali rôzne typy obsahu:

  • Články – v nich sa strany venovali problémom, ktoré riešia aj vo svojich volebných programoch prípadne komentovali aktuálne témy. Týmto spôsobom upriamili na tieto problémy pozornosť a mohli komunikovať aj navrhované riešenia. 

politická case_3

  • Videá – k používateľom dostali svoje videospoty, vďaka ktorým mali väčšiu šancu ukázať charizmu svojich lídrov. Môže ísť jednak o videá umiestnené na video platformách ako je napríklad Youtube, ale tiež o videá, ktoré sa nachádzajú priamo na stránkach strán. K dispozícii je tiež video overlay formát

politická case_4

2. Nenechajte svojich voličov na seba zabudnúť. Pripomínajte sa im, aj keď vás už poznajú


Využitie odporúčacích boxov sa dá v tejto forme považovať za alternatívu letákov či za akési billboardy na internete. V náhľade totiž vidíme tvár kandidáta/kandidátky, číslo na kandidátke, názov strany a typické farby pre danú stranu. Zároveň, ako doplnok, vidia čitatelia nadpis, ktorý v tomto prípade komunikuje meno kandidáta, program, prípadne hlavné slogany.

Strana  MKS

Cez native awareness formát komunikovala aj strana MKS. Tá propagovala vizuály kandidátov strany s ich tvárou, číslom aj menom. 

Strana MKS celkovo výrazne poskočila. Na predvolebnom prieskume zo 14. 2. 2020 získala 3 %. Po skončení volieb získala 3,90 % hlasov, čo je nárast o 30 %. József Menyhárt, ktorý bol na zozname kandidátov na piatom mieste, zaznamenal veľký skok v rámci prekrúžkovania. Po voľbách sa v rámci strany prekrúžkoval na druhé miesto.

Ukážka kreatívy s Józsefom MenyhártomUkážka kreatívy s Józsefom Menyhártom

Strana SNS

Zo strany SNS výrazne postúpili členovia Erik Zbiňovský a Alena Bašistová. 

Erik Zbiňovský postavil svoju komunikáciu na banneri s jeho tvárou a nadpisom. Pozadie, na ktorom bol zobrazený bolo ponechané biele, čiže vo farbách strany SNS. Kampaň bola síce orientovaná hlavne na impresie (Strossle ich dodal viac ako 800 000), no s CTR 1,48 % môžeme tvrdiť, že aj nadpis a komunikovaná téma čitateľov zaujali. 

Kým pred voľbami bol Erik Zbiňovský na 20. mieste na kandidátke, aj vďaka zobrazovaniu sa v odporúčaniach na prémiových online magazínoch získal desiaty najvyšší počet preferenčných hlasov v rámci strany.

náhľad_4
Kreatíva političky Aleny Bašistovej obsahovala jej meno a tvár, farby pozadia boli ponechané vo farbách strany. V obrázku bola aj výzva k akcii –
Voľte č. 9, krúžkujte 25, čím odkazovala jednak na číslo strany, za ktorú kandiduje a zároveň svoje číslo na kandidátke. Kreatívy získali dokopy viac ako 1,2 milióna zobrazení. Kandidátka sa dostala v rámci strany na 17. miesto v počte získaných krúžkov voličov.

náhľad_5Letáčiky do schránok či billboardy pri ceste sú tak nahraditeľné či doplniteľné platformou  Strossle. Nájdu si čitateľa v tom správnom prostredí a oslovia ho v čase, kedy hľadá obsah na čítanie. Keďže sa reklama nachádza pri redakčnom obsahu, čitateľ ju neprehliada a nie je dokonca ani blokovaná adblockermi. Politickým stranám umožňuje získať dôveryhodnosť prítomnosťou na stránkach prémiových slovenských médií, získať veľký počet preklikov či viditeľných impresií a maximalizovať zásah na voličov.

Strossle vie byť v kampaniach nielen native awareness formátom zastupujúcim funkciu billboardov na internete, ale aj distribučným formátom, akým strany môžu komunikovať svoj program či myšlienky. Pozrite si príklady kampaní politických strán v Strossle

 

MÁTE OTÁZKU?

KONTAKTUJTE NÁS!

+421 917 435 009
mamzaujem@strossle.com

kontaktný formulár

This will close in 0 seconds