Prihláste sa do systému Marketplace na https://marketplace.strossle.com a zadajte mailovú adresu, pod ktorou sa budete prihlasovať a vytvorte si heslo. Ďalej kliknite na Log in. Pre urýchlenie aktivácie Vášho konto pošlite, prosím, mail na kampane@strossle.com s mailovou adresou, pod ktorou ste sa do Marketplace prihlásili. Vaše konto potom bude aktivované v priebehu niekoľkých minút.


Čo potrebujete na spustenie kampane?

 1. URL na článok/video/obsah, ktorý chcete podporiť
 2. Titulok a popis (ak je to vhodné, môžete použiť z článku)
 3. Obrázok (upravíte rozmery ideálne na cca 400 x 300 pixelov)
 4. Obdobie kampane (odkedy-dokedy)
 5. Počet klikov (suma, ktorou chcete podporiť kampaň)

Následne kliknite na pole Create campaign v pravom hornom rohu.

 • CREATE CAMPAIGN

V tejto časti vyplňte nasledovné polia:

 1. Campaign info- Brand name to display – názov konečného klienta, pre ktorého sa robí kampaň (nie názov agentúry)
 2. Campaign info- Campaign name – názov kampane vo formáte KLIENT-DÁTUM SKONČENIA KAMPANE- ROK (Názov kampane XX/YY/19)
 3. Campaign info- Start date – dátum začiatku kampane
 4. Campaign info- End date – dátum konca kampane
 5. Campaign targeting- Country – krajina, v ktorej má kampaň bežať (Slovakia)
 6. Campaign targeting- Language – jazyk stránok, na ktorých sa má kampaň zobrazovať (Slovak)
 7. Campaign invoicing – vyberte Monthly (pri agentúrach) alebo When campaign ends (pri priamych klientoch)
 8. Campaign distribution- Distribution- vyberte Manual
 9. Campaign distribution- Campaign price type- vyberte Clicks

Po vyplnení kliknite na SAVE CAMPAIGN

 1. CREATE YOUR FIRST AD

Vytvárate prvú verziu kampane a vypĺňate nasledovné polia v časti 1 DESIGN:

 1. Headline – titulok
 2. Body – popis
 3. Format- vyberte direct link
 4. Landing page – link na obsah (môže obsahovať aj merací kód)
 5. Obrázok – uploadnete obrázok (upraviť rozmery ideálne na cca 400 x 300 pixelov)

Následne sa prekliknite do časti 2 SETTINGS (v dolnej časti obrazovky) a vyplňte

nasledovné polia:

 1. Start date – kedy má kampaň začať
 2. End date – kedy má kampaň skončiť
 3. Quantity – počet klikov
 4. Price – cena za 1 klik je 0,40 eur
 5. Select categories – vyberiete tri kontextuálne vhodné kategórie pre kampaň

V prípade, že chcete merať impresie, geolokačne zacieliť iba na vybrané kraje/mestá (príplatok 20%, čiže cena za klik je 0,48 eur) alebo vybrať zariadenia, na ktorých sa bude reklama zobrazovať, kliknite na Advanced settings a vyplňte nasledovné polia:

 1. Impression tracking – sem vložíte kód na meranie impresií
 2. Geo targeting – ak je kampaň zacielená na konkrétny kraj/mesto, vyberiete, na ktoré
 3. Devices – či má kampaň bežať na všetkých zariadeniach (all devices) alebo iba mobilných (mobile) či iba desktopoch.

Kliknite na SAVE a kampaň je pripravená na spustenie. Buďte trpezliví, neklikajte na SAVE druhý raz, ak uloženie chvíľu trvá – vytvorili by sa totiž dve rovnaké verzie. Ak má kampaň viac verzií, kliknite na CREATE AD a rovnakým postupom vytvoríte ďalšie verzie.

Ak chcete pripraviť viac podobných verzií, (napr.- pri A/B testingu, keď chcete zmeniť v druhej verzii len obrázok či nadpis, ale ostatné údaje chcete ponechať ako pri prvej), prácu vám uľahčí funkcia COPY AD. Vždy ale skontrolujte, či sa údaje správne skopírovali, pozornosť venujte hlavne cene za klik a dátumom.

Vaša kampaň je teraz pripravená na schválenie a spustenie. Po spustení kampane (spravidla do 24 hodín od nahodenia kampane) budú mať jednotlivé verzie aktívny status, tzn. svietiť zelenou farbou.

Status – označuje, či kampaň čaká na schválenie (modrá farba), beží (zelená farba) alebo je pozastavená (červená farba)

Target – celkový počet klikov, ktoré má kampaň za celé svoje trvanie dosiahnuť

Spend – mrzí nás to, ale toto pole, bohužiaľ, neukazuje správny údaj. V rámci Strossle sme jediná krajina, ktorá má progresívny cenník, systém na to nie je prispôsobený a tým pádom spend nevypočítava správne

Clicks – počet klikov, ktorá zatiaľ kampaň dosiahla

Impressions – počet impresií, ktoré kampaň zatiaľ dosiahla

CTR – click-through rate (miera preklikov) – je to pomer medzi počtom kliknutí na reklamný formát a počtom jeho zobrazení (impresií) vyjadrený v percentách

Progress – na koľko percent je kampaň dodaná

MERACIE KÓDY (meranie počtu klikov alebo impresií)

Pri kampaniach je možné použitie meracích kódov tretích strán, ktoré merajú počet klikov a impresií. Chceli by sme však upozorniť na skutočnosť, že agresívne adblockery môžu blokovať takéto meracie kódy. Môže to viesť k tomu, že nameraný počet klikov podľa týchto kódov bude nižší ako objednaný počet. Náš systém meria kliky priamo na stránke vydavateľa po tom, ako používateľ klikne na reklamu.

PLATBA

Pri kampaniach ju nutná platba vopred. Faktúru Vám vystavíme po nastavení kampane v našom systéme, prípadne po zaslaní mailu s výškou budgetu a fakturačnými údajmi na kampane@strossle.com

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť mailom na kampane@strossle.com.

MÁTE OTÁZKU?

KONTAKTUJTE NÁS!

+421 917 435 009
mamzaujem@strossle.com

kontaktný formulár

This will close in 0 seconds