Hlavnou úlohou Strossle je prinášať používateľov na zaujímavý obsah. Hoci to znie jednoducho, našu službu sa snažíme neustále zlepšovať. Prvoradým cieľom je sprostredkovať našim klientom čo najkvalitnejšiu návštevnosť. Aj preto sme sa rozhodli pristúpiť k zmene merania impresií v našich štatistikách.

Čo sa zmení?


V Strossle sa vždy počítali iba videné impresie, teda také, ktoré sa používateľom reálne zobrazia na ich displejoch či monitoroch. Teraz sme sa rozhodli, že kritéria na zarátanie zobrazenej impresie budú ešte prísnejšie, aby sme splnili aj náročné medzinárodné štandardy.

V rámci týchto zmien budeme impresie počítať iba ak:
– 50 a viac percent pixelov reklamy sa nachádza na viditeľnom priestore zobrazenej karty prehliadača
– čas, kedy je požiadavka na zobrazenie pixelov splnená, bol rovnaký alebo väčší ako jedna sekunda bez prerušenia (predtým sa impresia započítala, ak sa zobrazil prvý riadok reklamy na akýkoľvek čas)

Čo to znamená?


Naše meranie bude presnejšie, videné impresie kvalitnejšie. To však znamená, že po novom nebudeme zarátavať ako impresiu to, čo sme ešte pred zmenou zarátavali. Podľa našich odhadov sa počet zobrazení pri kampaniach zníži o 30 až 50 percent.

Aké budú následky tejto zmeny?


V našich štatistikách bude započítaných menej impresií s vyššou kvalitou. Počet klikov ostane rovnaký, keďže tie sme vždy merali pri samotnom kliku. Dôsledkom tejto zmeny bude zvýšenie CTR (click through rate alebo “preklikovosť”) kampaní, keďže menej impresií vygeneruje rovnaký počet klikov.

Kedy nastane táto zmena?


Zmena merania impresií bude prebiehať postupne, keďže si to vyžaduje technické úpravy našich odporúčacích boxov. Prechod na nové meranie sme odštartovali začiatkom júna 2021 a budeme s ním pokračovať v priebehu letných mesiacov. Počty impresií sa preto budú upravovať postupne podľa toho, ako budeme aktualizovať odporúčacie boxy na stránkach jednotlivých vydavateľov.

Všetky naše skúsenosti a know-how o content marketingu a natívnej reklame ponúkame zadarmo a bez záväzkov: strossle.sk/vzdelavanie. Je jedno, či ste naším klientom, alebo nie.

MÁTE OTÁZKU?

KONTAKTUJTE NÁS!

+421 917 435 009
mamzaujem@strossle.com

kontaktný formulár

This will close in 0 seconds