Máte nový produkt, peknú recenziu, súťaž, dôležité oznámenie, alebo iný kvalitný obsah? Super.


A teraz ako ho dostanete k vhodnej cieľovej skupine práve v momente, keď sa vám to hodí?

Strossle sú odporúčacie okná, ktoré sa zobrazujú používateľom veľkých slovenských médií vo chvíli, keď sú v čítacej nálade. A práve tu sa môže zobraziť vaša reklama medzi redakčným obsahom vydavateľa.

Svoju kampaň v sieti všetkých médií zapojených do Strossle si môžete nastaviť, spustiť a optimalizovať aj sami. Celý postup, ktorý trvá menej ako 15 minút, si vysvetlíme v nasledujúcich videách. Kroky sú tiež opísané v textovom návode.

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s nastavovaním a vyhodnocovaním reklamných kampani v sieti Strossle. Ak ste medzi nimi nenašli odpoveď na otázku, ktorá vás zaujíma, dajte nám, prosím, vedieť na kampane@strossle.com a radi vám ju zodpovieme ?
                                                                   

 Krok číslo 1: Zriadenie prístupu


Vašu Strossle reklamu nastavíte, spustíte a manažujete cez administračné rozhranie, ktoré nazývame Marketplace. Sem potrebujete najprv získať prístup. Pre vytvorenie svojho konta pošlite, prosím, e –mail na kampane@strossle.com s mailovou adresou, s ktorou sa chcete do Marketplace prihlásiť. Vaše konto potom vytvoríme a aktivujeme. Následne vám príde mailová správa s prístupovými údajmi do systému Marketplace. Ak mail nenájdete v Inboxe, skontrolujte si, prosím, aj zložku Hromadné, Spam a podobné priečinky.

Krok číslo 2: Príprava materiálov


Kým vytvoríme a aktivujeme vaše konto, môžete si pripraviť podklady potrebné na spustenie kampane v sieti Strossle, konkrétne:

a) Adresu webovej stránky, článku, rozhovoru, recenzie alebo iného obsahu, ktorý chcete podporiť.

b) Titulok, teda nadpis, ktorý sa zobrazí používateľom. Je potrebné sa zmestiť do 90 znakov, aby sa zobrazil nadpis celý. Zároveň buďte čo najvýstižnejší – kliknú si tak iba ľudia, ktorých váš obsah naozaj zaujal.

Prosím, nezabúdajte, že odporúčacie okná Strossle sú priestor pre umiestnenie natívnej reklamy. Vaša reklama sa bude zobrazovať pri redakčnom obsahu daného média, preto je dôležité, aby jej nadpis pôsobil natívne. Vyhnite sa používaniu kapitálok a bodke na konci nadpisu. Maximálny počet znakov (90) je vrátane medzier a interpunkcie.
Tip: Dokážete vyniknúť? Urobte si test, ktorý preverí vaše schopnosti vyberať vhodné obrázky a písať pútavé titulky.

c) Opis, teda perex. V našich odporúčacích oknách sa momentálne opis nezobrazuje. Prosím ponechajte toto pole prázdne.

d) Obrázok – ideálne s rozmermi 400 x 300 pixelov, veľký do 200 kB, ktorý neobsahuje žiaden text. Klienti najčastejšie používajú titulné obrázky webových stránok alebo článkov na lepšiu orientáciu návštevníkov. Viac informácií nájdete v našich technických podkladoch.

f) Počet klikov na váš obsah, ktorý chcete kampaňou dosiahnuť. Štandardná cena za 1 klik je 0,50 eur, pokiaľ nemáte dlhodobý balíček. Taktiež ponúkame bonus k prvej kampani klienta viac v aktuálnom cenníku.

Tip: Viac o podkladoch do kampaní  sa dozviete v našej sekcii najčastejšie kladené otázky.


Krok číslo 3: Vytvorenie kampane

 


Máte aktivovaný svoj účet a pripravené podklady na svoju reklamnú kampaň?

Skvelé, poďme ju nasadiť, nastaviť a spustiť. Kliknite na „New campaign“ v ľavom hornom rohu. Každá kampaň môže obsahovať jednu alebo viac kreatív.

a) Name – slúži na vašu lepšiu orientáciu, aby ste sa vedeli v Marketplace orientovať v prípade, že budete mať veľa kampaní. Odporúčame vypĺňať vo formáte „Klient + dátum skončenia kampane“ (napr. Strossle 310121).

b) Advertiser – z rolovacieho menu vyberte názov spoločnosti, pre ktorú kampaň nastavujete.

Následne kliknite na tlačidlo v pravom dolnom rohu “Create campaign”.

V ďalšom kroku budeme vytvárať jednotlivé kreatívy (alebo Ad Sety) kampane. Každá kampaň sa môže skladať z viacerých Ad Setov. Napríklad vtedy, ak si želáte použiť pre jednotlivé kreatívy kampane rôzne cielenie.

V záložke General Information vyplňte pole “Name” – názov konkrétnej kreatívy. Polia “Campaign” a “Advertiser” systém vyplní automaticky.

V nastavení kampane pokračujete v záložke Targeting, v ktorej si zvolíte cielenie kampane. Language – systém automaticky zvolí slovenský jazyk.

cielenie_manual

1) Site types – v tomto kroku vyberte kategórie webov, na ktorých sa má reklama zobrazovať. Balíčky webov obsahujú všetky weby, ktoré sa venujú podobným témam (napr. family, women, food). Odporúčame vybrať minimálne tri kategórie.

Prosím, nevyberajte menej kategórií než je odporúčané. Ak vyberiete menší počet kategórií ako odporúčame, znížite dosah kampane a zvýšite pravdepodobnosť, že sa kampaň nestihne dodať vo vami stanovenom termíne.

2) Geolocations – ak si želáte reklamu cieliť len na vybrané kraje, môžete ich vybrať v tejto časti. V prípade, že si reklamu želáte zacieliť na celé Slovensko, nechajte toto pole prázdne (any location).

3) Devices – vyberte zariadenia, na ktorých sa bude reklama zobrazovať – majú to byť mobily, tablety, klasické počítače, ich kombinácie alebo všetky tri možnosti.

V ďalšom kroku nastavíte v záložke Budget & Schedule trvanie a rozpočet kampane.

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s nastavovaním a vyhodnocovaním reklamných kampani v sieti Strossle. Ak ste medzi nimi nenašli odpoveď na otázku, ktorá vás zaujíma, dajte nám, prosím, vedieť na kampane@strossle.com a radi vám ju zodpovieme ?
1) Delivery mode – zvoľte možnosť “Balanced”, ak si želáte, aby sa kampaň dodávala rovnomerne počas celého jej trvania alebo možnosť “As soon as possible”, ak si želáte, aby kampaň odbehla v čo najkratšom čase.

2) Start date – kedy má kampaň začať

3) End date – kedy má kampaň skončiť. V prípade, ak by sa celá kampaň nestihla dodať v stanovenom termíne a chcete, aby pokračovala aj po ňom, zvoľte možnosť “Continue delivery if volume has not been delivered by the end date”.

4) Volume – počet klikov.

5) Price per unit – štandardná cena za 1 klik je 0,50 eur. Viac info v aktuálnom cenníku.

6) Total budget – suma kampane. Systém automaticky vypočíta budget kampane podľa počtu klikov a zadanej ceny za klik – náš systém je medzinárodný, a preto umožňuje zadať aj iné ceny za klik, aké ponúkame na slovenskom trhu. Aktuálne ceny nájdete v našom cenníku. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, kampane@strossle.com.

Pre uloženie týchto nastavení kliknite na tlačidlo “Save”. Následne prejdete na vytvorenie konkrétnej kreatívy kliknutím na možnosť „+Add new“.


1) Image
– nahrajte obrázok, ktorý sa spolu s titulkom bude zobrazovať návštevníkom v médiách (upravte rozmery ideálne na cca 400 x 300 pixelov). Odporúčame používať natívne, resp. redakčne pôsobiace obrázky. V každej kampani je vhodné otestovať viac druhov obrázkov.

2) Headline – titulok (dĺžka max. 90 znakov vrátane medzier).

3) Body – toto pole, prosím, ponechajte prázdne.

4) Brand name – názov konečného klienta, pre ktorého sa robí kampaň (nie názov agentúry).

5) Click URL – adresa cieľovej stránky, kam má návštevník prísť. Do tejto adresy môžete pridať aj UTM parametre, aby ste si v meracom nástroji typu Google Analytics mohli sledovať výkonnosť jednotlivých kreatív (môže obsahovať aj merací kód), návod ako pridať UTM parameter cez nástroj Google nájdete v tomto videu.

6) Impression pixels – sem vložíte kód na meranie impresií. Môžete ho využiť v prípade, že chcete zabezpečiť aj meranie impresií treťou stranou. Toto pole je nepovinné a impresie as vám budú automaticky merať aj bez neho.

7) Image overlay text – toto pole, prosím, ponechajte prázdne (používa sa na označenie politických kampaní).

V prípade, že by ste mali záujem o dodatočné pokročilé nastavenia, ako napr. cielenie podľa konkrétnych výrobcov zariadení (Apple, Samsung…), operátorov (Orange, Telekom, O2 Slovakia, SWAN) či operačných systémov, kontaktujte nás.

8) Optimization – nastavenie optimalizácie, kde si môžete vybrať, podľa čoho má systém automaticky optimalizovať kreatívy. Zvolením možnosti “None” systém nebude automaticky optimalizovať a každá kreatíva dostane určený počet klikov. Ak si vyberiete optimalizáciu podľa “CTR”, systém bude automaticky uprednostňovať kreatívy s najvyššou preklikovosťou a zabezpečí lepšie celkové CTR kampane (túto možnosť odporúčame). Zvolením možnosti “Conversions” bude systém uprednostňovať kreatívy s najvyšším počtom konverzií a výberom možnosti “Time Spent” bude systém uprednostňovať kreatívy s najdlhším časom stráveným na cieľovej URL adrese. Pre nastavenie optimalizácie podľa konverzií alebo času na stránke je potrebné pred spustením kampane pridať do kódu cieľovej URL Strossle merací script. Ten vám zašleme na vyžiadanie.

Hľadáte marketingové inšpirácie? Odoberajte  newsletter od Filipa a dostanete pravidelnú porciu dvakrát týždenne ?

Krok číslo 4: Spustenie kampane

Keď máte všetko pripravené a nastavené, kliknite na “Save“, čím uložíte všetky nastavenia. Kampaň spustíte tlačidlom “Activate”.

Pri kampani môžete nastaviť aj odložený čas spustenia. Stačí, ak v máte v políčku „Start date“ želaný dátum štartu a kampaň spustíte tlačidlom „Schedule activation on start date“. Kampaň sa spustí vo vami vybranom dátume, nie skôr. Využite možnosť odloženého štartu a vyhnete sa tomu, že by ste v konkrétny dátum zabudli kampaň aktivovať.

V prípade, že si prajete vytvoriť v kampani viacero kreatív, môžete tak urobiť na kliknutím na tlačidlo “+Add new“, prípadne skopírovať už existujúcu kreatívu tlačidlom v stĺpci “Actions” a upraviť jej nastavenia.

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s nastavovaním a vyhodnocovaním reklamných kampani v sieti Strossle. Ak ste medzi nimi nenašli odpoveď na otázku, ktorá vás zaujíma, dajte nám, prosím, vedieť na kampane@strossle.com a radi vám ju zodpovieme ?
     

Štatistiky kampane

 


Základné štatistiky všetkých reklamných kreatív v danej kampani vidíte v prehľadnej tabuľke, ktorú nazývame dashboard. V nej môžete vidieť nasledujúce údaje:

Clicks – počet klikov, ktoré zatiaľ daná kreatíva dosiahla.

Impressions – počet impresií, koľkokrát bola daná kreatíva zobrazená.

CTR – click-through rate, čiže miera preklikovosti, je pomer medzi počtom kliknutí na reklamný formát a počtom jeho zobrazení (impresií), vyjadrený v percentách.

Podrobné štatistiky kampane nájdete v záložke “Insights”. V nej sú štatistiky rozdelené podľa jednotlivých kreatív, geocielenia či zariadenia.

Všetky štatistiky kampane si môžete stiahnuť do prehľadnej tabuľky kliknutím na ikonu obláčika v pravom hornom rohu.


Sledujte, ako sa vaša kampaň vyvíja a skúste ju optimalizovať. Chcete získať čo najväčšiu návštevnosť? Skúste ju teda optimalizovať a presuňte kliky na kreatívu, ktorá má najvyššie CTR.

Pozrite si naše novinky a zistenia za uplynulý rok v krátkom videu.
Spolu so všetkými médiami zapojenými do obsahovej siete Strossle vám ďakujeme za záujem a tešíme sa na všetky vaše kampane. Veríme, že s kvalitou návštevnosti budete spokojní. V prípade, ak by ste mali špecifické požiadavky, poprípade potrebovali odkonzultovať svoju reklamu, prosím, kontaktujte nás na kampane@strossle.com.
V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s nastavovaním a vyhodnocovaním reklamných kampani v sieti Strossle. Ak ste medzi nimi nenašli odpoveď na otázku, ktorá vás zaujíma, dajte nám, prosím, vedieť na kampane@strossle.com a radi vám ju zodpovieme ?
     

Braňo Bolech

Braňo Bolech

Client Happiness Manager

Marcela Ťapajáková

Marcela Ťapajáková

Campaign manager

Lenka Begáňová

Lenka Begáňová

Campaign manager

Petra Radoščanová

Petra Radoščanová

Campaign manager

MÁTE OTÁZKU?

KONTAKTUJTE NÁS!

+421 917 435 009
mamzaujem@strossle.com

kontaktný formulár

This will close in 0 seconds