Máte nový produkt, peknú recenziu, súťaž, dôležité oznámenie, alebo iný kvalitný obsah? Super.


A teraz ako ho dostanete k vhodnej cieľovej skupine práve v momente, keď sa vám to hodí?

Strossle sú odporúčacie okná, ktoré sa zobrazujú používateľom veľkých slovenských médií vo chvíli, keď sú v čítacej nálade. A práve tu sa môže zobraziť vaša reklama medzi redakčným obsahom vydavateľa.

Svoju kampaň v sieti všetkých médií zapojených do Strossle si môžete nastaviť, spustiť a optimalizovať aj sami. Celý postup, ktorý trvá menej ako 15 minút, si vysvetlíme v nasledujúcom videu. Kroky sú tiež opísané v textovom návode.

So Strossle máte navyše možnosť rozšíriť svoje marketingové vedomosti a zručnosti a zvýšiť tak svoju hodnotu na trhu práce. Naučte sa ako správne nastavovať kampane v systéme Marketplace a my vás za to odmeníme Certifikátom Strossle Marketplace Specialist.  

V prípade, ak by ste mali špecifické požiadavky, poprípade potrebovali odkonzultovať svoju reklamu, prosím, kontaktujte nás na kampane@strossle.com.
                                                                   

 Krok číslo 1: Zriadenie prístupu

 

Vašu Strossle reklamu nastavíte, spustíte a manažujete cez administračné rozhranie, ktoré nazývame Marketplace. Sem potrebujete najprv získať prístup.

a) Navštívte stránku https://my.strossle.com.

b) Vyplňte svoje meno, priezvisko, názov firmy a mailovú adresu, pod ktorou sa budete prihlasovať.

c) Kliknite na Request an invite.

d) Počkajte, kým overíme a aktivujeme vaše konto. Následne Vám príde mailová správa s prístupovými údajmi do systému Marketplace.

Na urýchlenie aktivácie svojho konta pošlite, prosím, e –mail na kampane@strossle.com s mailovou adresou, pod ktorou ste sa do Marketplace prihlásili. Vaše konto potom overíme a aktivujeme prioritne.
         
                                                                                 

Krok číslo 2: Príprava materiálov

 

Kým overíme a aktivujeme vaše konto, môžete si pripraviť podklady potrebné na spustenie kampane v sieti Strossle, konkrétne:

a) Adresu webovej stránky, článku, rozhovoru, recenzie alebo iného obsahu, ktorý chcete podporiť.

b) Titulok, teda nadpis, ktorý sa zobrazí používateľom. Odporúčame zmestiť sa do 90 znakov, aby sa zobrazil nadpis „neodseknutý“ troma bodkami. Zároveň buďte čo najvýstižnejší – kliknú si tak iba ľudia, ktorých váš obsah naozaj zaujal.

Tip: Dokážete vyniknúť? Urobte si test, ktorý preverí vaše schopnosti vyberať vhodné obrázky a písať pútavé titulky.

c) Opis, teda perex. Niektoré webové stránky pod nadpisom uvádzajú aj úvodnú vetu na lepšie „navnadenie“. Inzerenti zvyknú používať prvú vetu zo stránky či článku, ktorú podporujú.

d) Obrázok – ideálne s rozmermi 400 x 300 pixelov, veľký do 200 kB, ktorý neobsahuje žiaden text. Klienti najčastejšie používajú titulné obrázky webových stránok alebo článkov na lepšiu orientáciu návštevníkov.

f) Počet klikov na váš obsah, ktorý chcete kampaňou dosiahnuť. Sumu za kampaň si môžete vypočítať podľa aktuálneho cenníka. Štandardná cena za 1 klik je 40 centov, pričom tá sa znižuje podľa toho, akú priemernú preklikovosť, alebo tiež CTR (click –through rate) kreatíva dosahuje.

Tip: Nezabúdajte, že obsahový marketing nie je šprint, ale maratón. Efektívna komunikácia preto býva dlhodobá a najlepšie výsledky dosahuje, ak trvá mesiace či roky.


Krok číslo 3: Vytvorenie kampane

 

Máte aktivovaný svoj účet a pripravené podklady na svoju reklamnú kampaň?

Skvelé, poďme ju nasadiť, nastaviť a spustiť. Kliknite na „New campaign“ v ľavom hornom rohu. Každá kampaň môže obsahovať jednu alebo viac kreatív.


a) Name
– slúži na vašu lepšiu orientáciu, aby ste sa vedeli v Marketplace orientovať v prípade, že budete mať veľa kampaní. Odporúčame vypĺňať vo formáte „Klient – názov akcie – dátum skončenia kampane“
(napr. Strossle – Blog – 310121).

b) Advertiser – z rolovacieho menu vyberte názov spoločnosti, pre ktorú kampaň nastavujete.

Následne kliknite na tlačidlo v pravom dolnom rohu “Create campaign”.

V ďalšom kroku budeme vytvárať jednotlivé kreatívy (alebo Ad Sety) kampane. Každá kampaň sa môže skladať z viacerých Ad Setov. Napríklad vtedy, ak si želáte použiť pre jednotlivé kreatívy kampane rôzne cielenie.

V záložke General Information vyplňte pole “Name” – názov konkrétnej kreatívy. Polia “Campaign” a “Advertiser” systém vyplní automaticky.

V nastavení kampane pokračujete v záložke Targeting, v ktorej si zvolíte cielenie kampane. Language – systém automaticky zvolí slovenský jazyk.


1) Categories
– vyberte kontextuálne kategórie, podľa ktorých chcete kampaň zacieliť. To znamená, že kampaň sa bude zobrazovať pri článkoch, ktoré s ňou kontextuálne, teda významovo, súvisia. Ak napríklad nastavujete kampaň pre automobil, vhodné kontextuálne kategórie môžu byť: automotive, hobbies and interests a sports. Pri každej kreatíve odporúčame vybrať minimálne tri kontextuálne kategórie.

2) Site types – v prípade, že ste na cielenie použili kontextuálne kategórie z bodu b), nechajte, prosím, zvolenú možnosť Any site in slovak language. Ak ste v predchádzajúcom kroku zvolili všetky kontextuálne kategórie, môžete v tomto kroku vybrať kategórie webov, na ktorých sa má reklama zobrazovať, opäť odporúčame vybrať minimálne tri kategórie.

3) Geolocations – ak si želáte reklamu cieliť len na vybrané kraje či mestá, môžete ich vybrať v tejto časti. V prípade, že si reklamu želáte zacieliť na celé Slovensko, nechajte toto pole prázdne (any location).

4) Devices – vyberte zariadenia, na ktorých sa bude reklama zobrazovať – majú to byť mobily, tablety, klasické počítače, ich kombinácie alebo všetky tri možnosti. 

V ďalšom kroku nastavíte v záložke Budget & Schedule trvanie a rozpočet kampane.                                                                                                                                                        


1) Delivery mode
– zvoľte možnosť “Balanced”, ak si želáte, aby sa kampaň dodávala rovnomerne počas celého jej trvania alebo možnosť “As soon as possible”, ak si želáte, aby kampaň odbehla v čo najkratšom čase.

2) Start date – kedy má kampaň začať

3) End date – kedy má kampaň skončiť. V prípade, ak by sa celá kampaň nestihla dodať v stanovenom termíne a chcete, aby pokračovala aj po ňom, zvoľte možnosť “Continue delivery if volume has not been delivered by the end date”.

4) Volume – počet klikov.

5) Price per unit – štandardná cena za 1 klik je 0,4 eur.

6) Total budget – suma kampane (aby sa zobrazovala správna suma, je potrebné nastaviť správnu cenu za klik).

Pre uloženie týchto nastavení kliknite na tlačidlo “Save”. Následne prejdete na vytvorenie konkrétnej kreatívy kliknutím na možnosť “+Add new”.


1) Image
– nahrajte obrázok, ktorý sa spolu s titulkom bude zobrazovať návštevníkom v médiách (upravte rozmery ideálne na cca 400 x 300 pixelov).

2) Headline – titulok (dĺžka max. 90 znakov vrátane medzier).

3) Body – popis (toto pole nie je povinné).

4) Brand name – názov konečného klienta, pre ktorého sa robí kampaň (nie názov agentúry).

5) Click URL – adresa cieľovej stránky, kam má návštevník prísť. Do tejto adresy môžete pridať aj UTM parametre, aby ste si v meracom nástroji typu Google Analytics mohli sledovať výkonnosť jednotlivých kreatív (môže obsahovať aj merací kód), návod ako pridať UTM parameter nájdete v tomto videu.

6) Impression pixels – sem vložíte kód na meranie impresií.

7) Image overlay text – toto pole odporúčame nechať prázdne, v prípade, že v ňom zadáte text, ten sa bude zobrazovať v spodnej časti obrázka.

V prípade, že by ste mali záujem o dodatočné pokročilé nastavenia, ako napr. cielenie podľa konkrétnych výrobcov zariadení (Apple, Samsung…), operátorov (Orange, Telekom, O2 Slovakia, SWAN) či operačných systémov, kontaktujte nás.

 

Krok číslo 4: Spustenie kampane

Keď máte všetko pripravené a nastavené, kliknite na “Save“, čím uložíte všetky nastavenia. Kampaň spustíte tlačidlom “Activate”.

V prípade, že si prajete vytvoriť v kampani viacero kreatív, môžete tak urobiť na kliknutím na tlačidlo “+Add new“, prípadne skopírovať už existujúcu kreatívu tlačidlom v stĺpci “Actions” a upraviť jej nastavenia.

 

Štatistiky kampane

 

Základné štatistiky všetkých reklamných kreatív v danej kampani vidíte v prehľadnej tabuľke, ktorú nazývame dashboard. V nej môžete vidieť nasledujúce údaje:


Clicks
– počet klikov, ktoré zatiaľ daná kreatíva dosiahla.

Impressions – počet impresií, koľkokrát bola daná kreatíva zobrazená.

CTR – click-through rate, čiže miera preklikovosti, je pomer medzi počtom kliknutí na reklamný formát a počtom jeho zobrazení (impresií), vyjadrený v percentách.

Podrobné štatistiky kampane nájdete v záložke “Insights”. V nej sú štatistiky rozdelené podľa jednotlivých kreatív, geocielenia či zariadenia.

Všetky štatistiky kampane si môžete stiahnuť do prehľadnej tabuľky kliknutím na ikonu obláčika v pravom hornom rohu.

Sledujte, ako sa vaša kampaň vyvíja a skúste ju optimalizovať. Chcete získať čo najväčšiu návštevnosť? Vďaka nášmu progresívnemu cenníku môžete získať bonusové kliky, ak Vaša kampaň používateľov zaujme. Skúste ju teda optimalizovať a presuňte kliky na kreatívu, ktorá má najvyššie CTR.

Pozrite si novinky Strossle v krátkej videovizitke.
Spolu so všetkými médiami zapojenými do obsahovej siete Strossle vám ďakujeme za záujem a tešíme sa na všetky vaše kampane. Veríme, že s kvalitou návštevnosti budete spokojní. V prípade, ak by ste mali špecifické požiadavky, poprípade potrebovali odkonzultovať svoju reklamu, prosím, kontaktujte nás na kampane@strossle.com. 
Braňo Bolech

Braňo Bolech

Client Happiness Manager

Marcela Šmigurová

Marcela Šmigurová

Campaign manager

Barbora Gladišová

Barbora Gladišová

Campaign manager

Viktória Madleňáková

Viktória Madleňáková

Campaign manager