To je výsledok analýzy, ktorá hodnotila obsah publikovaných článkov na európskych weboch. Slovensko medzi nimi nechýbalo.

Švédska mediálna spoločnosť Strossle v roku 2017 analyzovala  924 511 publikovaných článkov z európskych médií s cieľom pozorovať potenciálne rozdiely medzi témami, ktoré sa médiá rozhodnú pokryť a témami, ktoré konzumujú čitatelia. V analýze sa nachádzalo aj Slovensko, pričom sa hodnotilo 72 096 slovenských článkov.

Z analýz vyplynulo, že mnoho čitateľov sa sťažuje na množstvo športových správ v médiách. Pričom oni by uprednostnili tém týkajúce sa rodiny, rodičovstva a vzťahov. „Mnoho čitateľov sa sťažuje na množstvo športových správ v médiách. Ale možno by sa zvýšil záujem o športové správy, keby médiá zahŕňali širšiu škálu tém,“ hovorí Filip Kuna, country manager Strossle Slovakia.

Takýto je rozdiel medzi pulikovanými a čítanými článkami podľa analýzy Strossle.

​Strossle tiež vyhodnotil aj potenciál ďalších tém. Z toho vyplýva, že najväčší potenciál, a teda najžiadannejšie sú témy obsahovo zamerané na rodinu a rodičovstvo – tým prisúdila analýza index – 0,68. Nasledujú témy z kategórie štýl a fashion (index 0,60) a témy týkajúce sa zdravia a fitness majú index 0,48. To vlastne znamená, že na základe záujmu čitateľov by mali redakcie napísať asi dvakrát viac článkov o rodine a rodičovstve.

Na druhej strane, témy ako vzdelávanie, náboženstvo a spiritualita, obchod, šport a nakupovanie sú v médiách nadmerne zastúpené. Podiel článkov napríklad o športe je o 2,25 krát vyšší ako podiel čitateľov.

Podľa spoločnosti Strossle vyššie uvedený záver sa môže vzťahovať aj na iné oblasti. Média, ktoré ignorujú rôzne perspektívy a kritériá, ako je pohlavie, etnická príslušnosť alebo sociálna trieda, trpia tým, že ich publikum sa stále zmenšuje. Nadmerná alebo nedostatočná produkcia nemusia nevyhnutne znamenať, že o určitom predmete je naozaj potrebné písať viac alebo menej.

„Namiesto toho by sa novinári a redaktori mohli zamerať na to, ako pokrývajú témy a rozširujú cieľové skupiny. Dúfame, že táto správa môže podnietiť zdravú diskusiu o redakčných prioritách na európskej mediálnej scéne,“ hovorí Filip Kuna.

Štúdia je založená na údajoch z technologickej platformy spoločnosti Strossle, ktorú v súčasnosti používa približne 1 500 vydavateľov v 11 európskych krajinách. Analyzované články boli zverejnené v období od marca do septembra 2017.

MÁTE OTÁZKU?

KONTAKTUJTE NÁS!

+421 917 435 009
mamzaujem@strossle.com

kontaktný formulár

This will close in 0 seconds